شبکه آزمایشگاهی فناوری ‌های راهبردی ضمن تشویق مراکز آزمایشگاهی عضو به پیاده‌سازی استاندارد ISO/IEC17025، از ایشان در استقرار الزامات استاندارد و دریافت اعتبارنامه، حمایت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌ های راهبردی، شرکت کیمیای ناب تجزیه، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز و شرکت بیطاران از اعضای شبکه آزمایشگاهی به ترتیب در استان های البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خوزستان و فارس، موفق شدند اعتبارنامه استقرار استاندارد ISO/IEC17025 را از نظام تأیید صلاحیت، دریافت نمایند.

 

شرکت کیمیای ناب تجزیه که در سال 1387 در استان البرز تاسیس شده است، همکاری خود را با شبکه آزمایشگاهی در تابستان 1396 آغاز کرد. این مجموعه در زمینه پایش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، آنالیز و شناسایی فلزات سنگین در نمونه‌های زیست محیطی، آنالیز مواد غذایی، خوراک دام و طیور و گیاهان دارویی فعالیت دارد. این آزمایشگاه در دامنه آزمون‌های حوزه غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی موفق به استقرار استانداردISO/IEC17025 و دریافت تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت شده است.


مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز که در سال 1380 در استان آذربایجان شرقی تاسیس شده است، همکاری خود را با شبکه آزمایشگاهی در تابستان 1393 آغاز کرد. این مجموعه در زمینه تحقیقات کاربردی دارویی، زیست فناوری و سلول های بنیادی، گیاهان دارویی و فناوری نانو فعالیت دارد. این آزمایشگاه در دامنه آزمون‌های حوزه شیمی موفق به استقرار استاندارد ISO/IEC17025 و دریافت تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت شده است.

 


گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی که در سال 1389 در استان تهران تاسیس شده است، همکاری خود را با شبکه آزمایشگاهی در تابستان 1393 آغاز کرد. این مجموعه در زمینه آنالیز و شناسایی آلاینده‌های زیست محیطی، آنالیز مواد غذایی و محصولات کشاورزی، بررسی کمی و کیفی نمونه‌های آلی مثل داروها، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات، خدمات حوزه مکانیک و فلز شناسی و نیز ارایه خدمات حوزه میکروبیولوژی و بیولوژی فعالیت دارد. این آزمایشگاه در دامنه آزمون‌های حوزه غذایی و کشاورزی، میکروبیولوژی و بیولوژی، مکانیک و فلزشناسی موفق به استقرار استاندارد ISO/IEC17025 و دریافت تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت شده است.


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز که در سال 1384 در استان خوزستان تاسیس شده است، همکاری خود را با شبکه آزمایشگاهی در تابستان 1393 آغاز کرد. این مجموعه در زمینه آنالیز و شناسایی آلاینده‌های زیست محیطی، آنالیز مواد غذایی و محصولات کشاورزی، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانو ذرات، و نیز ارایه خدمات حوزه میکروبیولوژی و بیولوژی فعالیت دارد. این آزمایشگاه در دامنه آزمون‌های حوزه غذایی و کشاورزی و میکروبیولوژی و بیولوژی موفق به استقرار استاندارد ISO/IEC17025 و دریافت تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت شده است.

 

شرکت بیطاران که در سال 1392 در استان فارس تاسیس شده است، همکاری خود را با شبکه آزمایشگاهی در تابستان 1399 آغاز کرد. این مجموعه در زمینه آنالیز مواد غذایی و به ویژه حوزه دامپزشکی فعالیت دارد. این آزمایشگاه در دامنه آزمون‌های حوزه غذایی و کشاورزی و میکروبیولوژی و بیولوژی موفق به استقرار استانداردISO/IEC17025 و دریافت تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت شده است.

 

شایان ذکر است شبکه آزمایشگاهی فناوری‌ های راهبردی ضمن تشویق مراکز آزمایشگاهی عضو به پیاده‌سازی این استاندارد، از ایشان در استقرار الزامات استاندارد و دریافت اعتبارنامه، حمایت می‌کند. این حمایت در دو مرحله انجام می‌شود:
1- تعیین ناظر از سوی شبکه به منظور ارایه مشاوره و آموزش اولیه و نظارت بر مراحل استقرار استاندارد در آزمایشگاه به عنوان نماینده شبکه؛
2- پرداخت بخشی از مجموع هزینه قرارداد بین آزمایشگاه و شرکت مشاور استقرار استاندارد و هزینه ممیزی نهایی آزمایشگاه.

فهرست مراکزی که اعتبارنامه این استاندارد را دریافت کرده‌اند، در صفحه استاندارد ISO/IEC17025 پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی قابل مشاهده است.

 

 

کلمات کلیدی : شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی,کالیبراسیون- استاندارد ایزو 17025,آزمایشگاه

ارسال نظر

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code