گفت‌وگو با رابطین و کارشناسان برتر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

ارزیابی سالانه آزمایشگاه ها

گفت‌وگو با رابطین و کارشناسان برتر

 

ارزیابی سال 1401

1- سرکار خانم سارا واحدی رابط آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2- سرکار خانم سمیه جلیل زاده آذر رابط آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

3- سرکار خانم سهیلا ابراهیمی عماد رابط مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی

4- جناب آقای محمد یزدی رابط مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد

5- جناب آقای علی نخستین رابط آزمایشگاه جامع تحقیقات شهدای جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

6- سرکار خانم فریبا نظری سرنجه کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

7- سرکار خانم دریاناز فرهمند بروجنی رابط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان

8- جناب آقای کیومرث سواری پور کارشناس مرکز پژوهش متالورژی رازی

9- سرکار خانم فاطمه محمدنیا کارشناس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

10-سرکار خانم زهره اتحادی کارشناس شرکت بیم گستر تابان

11-سرکار خانم شیرین جبلی معین رابط پژوهشگاه رنگ

12-سرکار خانم سحر مهدی زاده رابط شرکت پرهام گستر فارس

13-سرکار خانم زهرا طیبی رابط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

14-سرکار خانم سارا ایوبی رابط مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

15-سرکار خانم سحر داودی رابط شرکت پارسیان بهینه پایش

16-جناب آقای وحید زارعی کارشناس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

17-سرکار خانم کبری اکبرزاده رابط آزمایشگاه فرآورده های نفتی شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند

18-سرکار خانم لاله کاغذچی کارشناس پژوهشگاه رنگ

19-سرکار خانم لیلا یزدانی رابط شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

20-جناب آقای ناصر زمانی کارشناس شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد

21-سرکار خانم مهشید جانبازی رابط شرکت فناور اندیشه گستر کامیار

22-سرکار خانم سمیه کاظمی دهقی رابط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

23-سرکار خانم مریم گل آبادی کارشناس مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف